Skärholmens Mevlana Moské

Betalar du fortfarande kyrkoskatt?

Ändra senast 31 oktober!

Översikt

1.) Kolla om du betalar kyrkoskatt
2.) Begär utträde ur Svenska kyrkan
3.) Vänta på en skriftlig bekräftelse
4.) Ansök om medlemsavgift via skattesedel

Det är inte svårt, bara följa steg för steg.  

Förklaring

1a.) Alla som inte vet om kyrkoskatt dras på er inkomst: Gå in på din skattedeklaration från förra året och kolla på sidan där det står längst upp:

”Preliminär skatteuträkning till inkomstdeklaration 1 för inkomstår … :”

Stacks Image 245

1b.) Kolla vad som står vid pilen, om det står kyrkoavgift: Svenska kyrkan %.
Istället för att betala till Svenska kyrkan är det bättre att göra följande:

2a.) Man begär själv utträde ur Svenska kyrkan • senast den 31 oktober •, annars måste man betala kyrkoavgift även kommande året.

Det ser ut så här, men du måste ladda ned hela blanketten.

Stacks Image 254

Den måste fyllas i noga och tydligt: namn, förnamn, personnummer och underskrift.

OBS:
Även barn räknas som medlem i Svenska kyrkan och deras namn ska fyllas i och de ska skriva under om de är över 12 år.

2b.) Blanketten lämnas in på kyrkans brevlåda (för Vårberg och Skärholmen är det Bodholmsplan 1, vid parkeringsplatsen) eller skickas in med brev.

Om du bor längre bort med en adress i en annan kyrkoförsamling hittar du ’din kyrkoförsamling’, där du ska lämna in ditt brev eller posta på denna länk: sök forsamling.

3.) När du har fått en skriftlig bekräftelse om utträde från församlingen där man bor → 4.).

4.) Skriv en ansökan om medlemsavgift via skattesedel.

Blanketten finns hos Sveriges Muslimska Förbund eller på kontoret i moskén eller den kan laddas ned här: registerkort

Den måste fyllas i noga, namn, förnamn, personnummer och underskrift.
OBS: Även barn räknas som medlem och deras namn ska fyllas i.

Någon i moskéstyrelsen kan hjälpa till om det behövs.

5.) Allt det här har ingenting med begravningsavgiften att göra som varje medborgare i Sverige ändå måste betala.

Må Allahs välsignelser och frid vare med vår Profet Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!

http://bit.ly/_betskatt

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign