Skärholmens Mevlana Moské

Bönetider Stockholm

Bönetider idag

Helgdagar

OBS: Dagarna är på ungefär och ett fel ovan: Laylatu-l Qadr

Betydelsen för tidebön

Man frågade Profet Muhammad ﷺ vilken handling är den mest omtyckta hos Allah? " Han svarade: "Att upprätta tidebönerna vid deras tidigt angivna fasta tider."

الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا

Profeten  sade också: “Islam är byggt på fem ting, vittnesmålet att det inte finns någon gudom förutom Allah och att Muhammad  är Hans tjänare och budbärare, utförandet av bönen, betala zakaah, fasta under Ramadan och utförandet av pilgrimsfärden till Mecka.” (al-Bukhari)

Det är den första saken av vilken en person kommer att stå till svars inför på Domedagen. Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: “Jag hörde Allahs budbärare  säga:

Den första gärningen av vilka en person kommer att stå till svars inför på Domedagen är hans bön. Om den är bra, kommer det ha gått bra och han har lyckats. Men om den är dålig kommer han bli fördömd och ha förlorat. Om något fattas av hans obligatoriska böner, kommer Herren att säga: Titta och se om Min tjänare utförde några frivilliga böner och komplettera hans försummelser av de obligatoriska bönerna med dem. Därefter kommer alla hans gärningar att behandlas liknande.'” (an-Nasai & at-Tirmidhi)

1. Bönen ökar ens iman (trofasthet) och håller en borta från synd.

2. Bönen rensar bort ens synder.

3. Bönen ökar ens lugn (sakinah).

4. Bönen tillåter en att närma sig Allah och söka Hans hjälp när någon är i nöd.

5. Bönen ökar ens rangordning i Allahs (
سبحانه و تعالى ) och ger en Paradiset.