Tidigare pressmeddelande

Angående lastbilsattacken 08 April 2017

​

Om lastbilsmördaren var det ena eller det andra, klart är han var under Satans (den utkastades) kontroll och han får betala för det dyrt i detta och i nästa livet.

​

Sedan finns det alltid de faktaresistenta som vill rikta sitt hat mot oskyldiga människor, och som tar terroristattacken som förevändning, då måste den Svenska rättsstaten vara beredd att skydda alla medborgarna och myndigheterna måste fungera.

​

Må Allah hjälpa alla drabbade på bästa sättet!

Må Han hjälpa alla uppriktiga krafter i det Svenska samhället - oavsett pol. färg eller flagga - att besegra de onda krafterna!