Skärholmens Mevlana Moské

Fler [moskébilder] och om [moskén]

Välkommen till moskésidan

Må Allahs välsignelser och frid vare
med vår Mästare Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!

صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم

Moskéns uppgift

Moskéns första uppgift är att bereda en lugn och fin plats för gudsdyrkan - för de gemensamma tidebön fem gånger om dagen. Dyrkan är för Allahs välbehag allena (må Hans majestet vara upphöjd).

Sedan är moskén är en av de viktigaste platserna för de troende att träffas - en plats för ungdomar och familjer, för att diskutera viktiga frågor och inte minst för att söka kunskap.

Moskén ska vara öppen för alla, män och kvinnor, gamla och små, från alla nationer även för nyfikna icke-muslimer så som på profet Muhammeds tid ﷺ.

[Mera om Moskén]

Islam i Sverige

07A_09_in-praise-of-prophet-lowH-456

Islams högsta bud är barmhärtighet och godhet, tvärtemot hur mycket extremister förvanskar Islams ädla levnadsväg och tvärtemot vad olika islamhatare påstår. 

Det så kallade kriget mot terrorismen är en lögn och en dyr fasad för att sprida stormakternas globala hegemoni.
Människornas livsvillkor måste förbättras, och det gemensamma goda ( مصلحة ) stärkas.

Nyheter

08A_11_2018-02-14_gc456x164

Mycket händer hela tiden i förberedelserna för den nya moskén i Skärholmen.
2018-12-09


Barmhärtighet - rahma

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ Hadith

Rahmah (barmhärtighet) finner sitt mest naturliga uttryck i en mors kärlek till sina barn.

[Mera om barmhärtighet]

05A_show-mercy-to-those-on-the-earth-456
23A_man-praying-in-mosque

Några råd av Profet Muhammad ﷺ

Profet Muhammad ﷺ gjorde det klart att "den bästa bland er är han (hon) som gör goda gärningar i att tjäna andra människor" (Ahmad & Tabrani).

“Den som är på sin vakt mot tvivelaktiga saker bevarar sin religion och sin heder, men den som faller för tvivelaktigheter hamnar (förr eller senare) i det som är förbjudet.”

[Fler Hadith av Profet Muhammad ﷺ]

Extremism och terrorism hör inte till en äkta religion

Extremism löser inga problem, den är själv ett problem.

Att skada eller döda oskyldiga (icke-stridande) är terrorism, oavsett förövaren, oavsett motiveringen ...  Terrorism föddes i de extremistiska idéernas vagga.  Profet Muhammed ﷺ sa,

"Må extremisterna gå under."

[Mera om extremism]

25A_Terrorism-has-no-religion455x244gr