Skärholmens Mevlana Moské

Media

Medierna visar sällan en rättvis och balanserad bild av Islam och Muslimerna. Ibland blev det bättre, men sällan objektivt.

Därför är det viktigt att vi Muslimer själva förklarar vad Islam är och hur vi lever enligt den profetiska traditionen.

Vi ber Allah om stöd (Må Hans Majestet vara upphöjd).

43A massmedierna pic

En Introduktion till Islam

Av Imam Ahmad Vâlsan

Om olika aspekter inom Islam
Del 1

Imam Ahmed Vâlsan (rh) på svenska; Uppsala moské 2010-02-07

 • om en som frågade Profeten (saws)
 • om detta och det tillkommande livet
 • om tron (imân)
 • en god uppfattning om människorna
 • om renhet och omskärelsen - Islam
 • om Allah Allförlåtande (Al-Ghâfûr)
 • om förlåtelse, om synderna
 • om Yaum-u Dîn (på gott och ont)
 • om prövningarna för profeterna
 • och alla troende, meningen med det.
42A pic AhmadV

Podcast om Islam

Imam Salahuddin Barakat

Imam för Islamakademin i Malmö - även på YouTube

44A pic salahuddinB

Sheikh Muhammad al Yaqoubi

Skärholmens moské 2011-09-28 på engelska: Enligt Profet Muhammad ﷺ

Han skrev till exempel:
Saving Islam from the Deceit and Depravity of the Islamic State

45A pic: Sh M Yacoubi
Oavsett hur stora bekymmer…

Oavsett hur stora dina bekymmer och problem är, Allah är större; lita på Honom och lägg dem alla vid Hans dörr, Han kommer att ta bort dem.

När människor förtalar dig, prisa bara Allah och förhärliga honom, Han ska omvandla deras förtal i beröm.

O Allah! Välsigna denna dag och varje dag och underlätta för dem som lider nöd. Frid vara över er alla, och må ni ha en välsignad ny dag.

Under Islams gyllene epok brukade de intellektuella säga: "Jag håller inte med (det du påstår)". Nu för tiden måste de säga, "Jag vill leva (attackera inte mig p g av mina åsikter)", för det finns ingen åsiktstolerans.

Oavsett vem vi är, eller vad vi gör; vi är Guds tjänare, skapade att känna Honom och tjäna mänskligheten.

 • Hur många måltider hade profeten ﷺ på en dag?
 • Två, sen morgon och tidig kväll, som de flesta männsikor vid denna tid.