Skärholmens Mevlana Moské

Ingen Islam utan barmhärtighet

Islam 01

Islam:
EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

38A_Edirne-Eski_Camii_AllahGC260
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.}  Sura 55-29

Om barmhärtighet

Allah säger:

45A_I-hv-forbidden-oppression2

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Och Hans budbärare är

Profet Muhammad (fvmh) ﷺ


Som sa bland annat: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

Han sa också: ”Jag skickades för att fullkomliga karaktärsegenskaperna.”

Och: “Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

mera

Och Profet Muhammad ﷺ sa:

show-mercy-to-those-on-the-earth
”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige!“
“Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

De som är barmhärtiga

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“ hadith

Islam är barmhärtighet, godhet och visdom

Tvärtemot vad vi kan nu höra från medierna, och tvärtemot vad extremister representerar, är Islams högsta bud barmhärtighet och godhet. Muslimer har alltid varit medvetna om att agressioner och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet.

Gud säger i Koranen: { Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd! } Sura 2:279 { Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14

Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad frid och välsignelser vare med honom - säga: “Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”